EDI

Jaką korzyść z tego będę miał?

Wyeliminuj błędy

Przesyłanie dokumentów z systemu własnego nadawcy do systemu własnego odbiorcy, w sposób elektroniczny, zapewnia autentyczność, integralność i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Eliminuje to błędy ludzkie powstające przy wielokrotnym kopiowaniu, przepisywaniu i wprowadzaniu danych w wielu systemach. Automatyzując procesy już nigdy nie zapomnisz o dostarczeniu dokumentów na czas, a spedytor zawsze podstawi się w odpowiednim miejscu i czasie.

Obniż koszty o przynajmniej 35%

Dzięki EDIbridge uzyskuje się redukcję kosztu czasu pracy spędzonego na szukaniu, gromadzeniu i wprowadzaniu danych do własnego systemu, a następnie wysyłaniu za pomocą poczty e-mail, faksu, poczty tradycyjnej lub w inny sposób. Uniknij kosztów związanych z wprowadzeniem do obiegu błędnych danych. Szybsze transakcje i niższe stany magazynowe skutkują uwolnieniem kapitału obrotowego. Wszystkie faktury w jednym miejscu.

Jeden standard danych

Jedno standard danych pozwala komunikować się ze wszystkimi partnerami biznesowymi w bezpieczny elektroniczny  sposób bez konieczności wielokrotnego wprowadzania danych do systemów. Dzięki tym rozwiązaniu organizacja skraca czas realizacji zamówień, eliminuje zapasy buforowe oraz zabezpiecza cały łańcuch dostaw.

Jedno połączenie – wielu partnerów biznesowych, niezależnie od systemu IT.

EDIbridge Cloud pozwala na integrację Twojej Firmy ze wszystkimi Twoimi Partnerami Biznesowymi, bez konieczności tworzenia i utrzymywanie wielu pojedynczych połączeń B2B.

Zwalidowana platforma komunikacyjna

Pewność i bezpieczeństwo przesyłanych danych biznesowych stanowi niezbędny element w dzisiejszym świecie. EDIbridge jest zwalidowanym operatorem EDI, zapewniającym najwyższy standard usług pod względem przesyłu danych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa. Przesył danych wykonywany jest poprzez szyfrowane połączenie, zgodnie z procedurami i standardami. Każdemu przesyłanemu komunikatowi nadawany jest odpowiedni status, który po otrzymaniu przez odbiorcę zmienia się na dostarczony będący jednoznacznym dowodem prawidłowego dostarczenia komunikatu określonemu odbiorcy, w określonym czasie.

Translacja na inne formaty danych

Elektroniczne połączenie partnerów biznesowych stanowi istotny element zapewnienia szybkiej i pewnej wymiany handlowej. Translacja umożliwia przesyłania dowolnych dokumentów w dowolnym formacie branżowym bez konieczności zmiany we własnym systemie transakcyjnym. Jednakże najbardziej popularnymi dokumentami przesyłanymi w ramach EDI na całym świecie są: faktura (INVOIC), zamówienie (ORDERS), potwierdzenie zamówienia (ORDRSP), zmiany w zamówieniu (ORDCHG), awizo wysyłki (DESADV), potwierdzenie dostawy (RECADV), raport sprzedaży (SLSRPT) oraz raport zapasów (INVRPT).

Zobacz nasze rozwiązania