Archiwum

Jaką korzyść z tego będę miał?

Likwidacja stosów papierów

Dzięki wyeliminowaniu papierowego archiwum obsługa procesu przechowywania i archiwizowania zostaje zmniejszona średnio o 42%.

Jedno repozytorium (baza) e-faktur

Jedno centralne repozytorium elektronicznych dokumentów  zbierające dane z EDIbridge. Koniec z marnotrawieniem czasu na szukanie dokumentów. Łatwy dostęp on-line i szybkie wyszukiwanie archiwalnych faktur.

Bezpieczeństwo dokumentów

Dokumenty przechowywane są w 3 odrębnych lokalizacjach. Bezpieczeństwo rozumiemy szeroko zarówno na płaszczyźnie poufności danych jak i ich zabezpieczenia przed utratą.

Dostęp tylko dla upoważnionych użytkowników

Szyfrowane połączenie oraz konieczność autentykacji gwarancją bezpieczeństwa. Prowadzenie rejestru przeglądanych dokumentów przez poszczególnych użytkowników.

Szybkie i łatwe wyszukiwanie

Wszystkie dokumenty w jednym miejscu. Dzięki funkcjonalności filtrowania oraz sortowania dostęp do archiwalnych dokumentów jeszcze nigdy nie był tak szybki i prosty.

Zgodność z przepisami regulującymi archiwizację e-faktur

EDIbridge Archiwum jest zgodny z przepisami regulującymi archiwizację e-faktur a w szczególności ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 35 z późn. zm.) oraz spełnia wymogi dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zobacz nasze rozwiązania